استعلام، خرید و محاسبه قیمت بیمه بدنه خودرو 🚗

البته در حال حاضر نیز بسیاری از مصرفکننگان نهایی باید خودرو را در بازار آزاد و با نرخی براساس عرضه و تقاضا که فاصله قیمتی قابل توجهی با نرخ فروش کارخانه دارد خریداری کنند. به این ترتیب خودروسازان قصد دارند تا با پذیرش محصول تولیدی خود در این بازار از نظام فرآیند نرخگذاری دستوری خارج شوند و کشف نرخ خودروها در بازاری شفاف و رقابتی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود. عصر خودرو- مرسدس به تازگی تصاویری دقیق از یک خودروی فوق العاده جذاب منتشر کرده که رسانه های خودرویی و مخاطبان این حوزه را به شدت درگیر خود کرده است.

در ادامه در روز سهشنبه 24 اسفند خبر پذیرش خودروی شاهین متعلق به گروه سایپا در بورس کالا منتشر شد. اما واقعیت آن است که اگرچه تجربه مشابهای در این زمینه وجود ندارد اما محدودیتی نیز برای پذیرش کالاهای خاص در بورسهای کالایی دنیا وجود ندارد. مصرف کننده نهایی نیز در یک حراج منصفانه حضور پیدا کرده و خودروی مورد نیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد خرید خواهد کرد. بعد از ورود اطلاعات شخصی، بارگذاری عکس پشت و روی کارت خودرو و بیمهنامه بدنه قبلی خود، با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه خودروی مناسب خود بپردازید.

نیازتان خودروی خارجی است یا داخلی؟ میخواهید داخل شهر رفت وآمد کنید یا اینکه سفر جاده ای در پیش دارید؟ سعادت رنت پیشنهادات ویژه ای برای رنت ماشین در ایران دارد! به بیان دیگر، انتخاب پوششهای بیمه ای بیشتر با افزایش قیمت بیمه همراه است. در این معامله شرکت فروشنده خودرو، مبلغ پرداختی خریدار کالا را به صورت کامل دریافت نموده و به این ترتیب سود ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به حساب تولیدکننده واریز خواهد شد.

در شرایطی که واردات ممنوع است و نمایندگیهای رسمی مانند گذشته فعالیت نمی کنند، تنها ملاک، قیمت خودرو در بازار است. هر چند که لازم است در کنار این موضوع و بهمنظور ایفای حقوق مصرفکننده، ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز همزمان با این اتفاق مرتفع شود. در این شرایط شاید مهمترین مزیت پذیرش خودرو در بورس کالا نیز همین شفافیت و خروج از فرآیند نرخگذاری دستوری باشد. بنا برا اطلاعات منتشر شده از سوی بورس کالا پذیرش این خودرو بهعنوان نمونه و بر اساس دستورالعملها و مصوبات شورای عالی بورس پس از اخذ مدارک و مستندات مربوطه و طی مراحل قانونی انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید