بهترین روش تقویت موتور خودرو کدام است؟

حال اگر کولر را روشن کنید، کمپرسور آن به دلیل کافی نبودن روغن آسیب دیده و به طور کلی سیستم تهویه هوای خودرو را معیوب می کند. پیستون و شاتونهای مسابقهای که در ایران به آن پیستون و شاتون کله قندی، مشبک یا ریس هم گفته میشود، به دلیل ساختار متفاوت خود، باعث افزایش تراکم موتور خودرو میشوند و درنتیجه، شتاب خودرو افزایش مییابد.

این کار باعث میشود تا این چرخه دریافت گازهای خروجی و تبدیل آن به هوای ورودی، هیچ اتلاف نیرویی نداشته باشد و افزایش شتاب با راندمان بالایی انجام گیرد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود جنس اگزوز است. این کار در کاهش مصرف سوخت نیز موثر است. این قطعه یک سیستم الکترونیکی است که مانند یک مغز متفکر تمامی عملکردهای خودرو را از میزان سوخت و هوای ورودی به سیلندر گرفته تا برق خودرو و… کنترل میکند. دقیقا مانند CAI، سوپرشارژرها و توربوشارژرها با افزایش منبع هوا در داخل موتور کار میکنند، در نتیجه باعث می شوند تا سوخت بیشتری مصرف و قدرت موتور افزایش یابد.

طراحی آیرودینامیکی خودرو چنان اهمیت دارد که به عنوان یک رشته دانشگاهی به دانشجویان علاقه مند ارائه می شود. هنگامی که ما پای خود را روی پدال گاز می فشاریم، دریچه هوا به موتور بازتر می شود و اگر هوای کافی به موتور نرسد، مطمئنا نمی توان از موتور انتظار قدرت بیشتری داشت.

هرچه این طراحی حالت آیرودینامیک تری داشته باشد، شتاب خودرو افزایش می یابد. نصب کیت مکش روی خودرو باعث میشود تا هوای بیشتر و مناسبتری وارد سیلندرها شود، عمل احتراق بهتر صورت گیرد و درنهایت، شتاب خودرو افزایش پیدا کند. خودروهای معمولی در بازار ایران، تراکمی حدود 10 دارند؛ اما با افزایش تراکم به 12، میتوانی توان خودرو را به طور قابلتوجهی ارتقاء داد.

دنیایی که در آن تقریباً هیچ محدودیتی برای ارتقاء مشخصات خودرو وجود ندارد و همیشه میتوان اعدادی را افزایش یا گاهی کاهش داد. فیلتر هوای ماشین را به موقع تعویض کنید! با سبکسازی این قطعات، وزن موتور کم میشود و درنهایت، این عمل به حرکت سریعتر خودرو کمک خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید