بهترین روش تقویت موتور خودرو کدام است؟

چراغ های یک خودرو در واقع بخش مهمی از فیس و صورت خودرو می باشند. عملکرد سایر بخش های خودرو نظیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز را نیز بهبود می بخشد. استفاده از سیستم توربو شارژ یا سوپر شارژر در تقویت موتور خودرو نیز نقش دارند. در کنار این، نصب قطعهای به­نام هدرز میتواند به تخلیه سریع­تر و کامل­تر سیلندر از گازهای منفجر شده و مکش قدرتمندتر و تنفس بهتر موتور کمک شایانی کند. همانطور هم که گفته شد این روش های هیچگونه آسیبی به ماشین شما وارد نمی کند بلکه مصرف سوخت را کمتر و بازدهی را بالاتر می برد پس نگران این موضوع نباشید.

بدون نگرانی می توانید روش های تقویت موتور خودرو را انجام دهید. افزایش حجم جابجایی؛ جابجایی بیشتر به معنی قدرت بیشتر است چون می توان با هر بار چرخش موتور بنزین بیشتری سوزاند. فوت کوزهگری این است که هوای خنک و تازه سنگینتر است و به این ترتیب هوای بیشتری به سیلندرها میرسد و با سوخت ترکیب میشود.

هوای سرد دارای چگالی بالاتری است (تراکم مولکولی بیشتری دارد) درنتیجه اکسیژن بیشتری وارد سیلندر میشود تا با سوخت ترکیب شود. در پروسه ساخت موتور خودرو در کارخانه سازنده، همیشه روی دیواره سیلندر رسوباتی ایجاد میشود که بهمرور زمان، این رسوبات افزایش مییابند و باعث میشوند احتراق بهخوبی صورت نگیرد. برای تیون فنی خودرو می توان حجم موتور را افزایش داد و با روش هایی قدرت موتور را افزایش و تقویت نمود.

البته باید بگوییم که این روش، جز پر خرج ترین روش های پرقدرت کردن موتور خودرو محسوب می شود. پیستون و شاتونهای مسابقهای که در ایران به آن پیستون و شاتون کله قندی، مشبک یا ریس هم گفته میشود، به دلیل ساختار متفاوت خود، باعث افزایش تراکم موتور خودرو میشوند و درنتیجه، شتاب خودرو افزایش مییابد. و باطری نیز مصرف کننده ها را از لحاظ انرژی تامین و همچنین دستگاه نیز عدد ثابتی را به نمایشگر آمپر متر ارسال می کند.

دیدگاهتان را بنویسید