تقویت موتور ماشین

انقلاب صنعتی به دنبال استفادهی عملی از یافتههای علمی نیز ثروت و سرمایههای هنگفتی که از مستعمرات به انگلیس منتقل میشد، در آن کشور به وجود آمد. مجموعه دگرگونیهای فنی ، صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی که از سال 1750 تا 1850 در انگلستان به وجود آمد و به کشورهای دیگر راه یافت، انقلاب صنعتی نامیده میشود.

تفاوت عمده ابزار ساده با ماشینها یا مکانیزمهای ساده ، وجود یک منبع قدرت و بعضی اوقات ، در کارکرد مستقل میباشد. موتور اول هشت سوپاپ توربو با قدرت ۱۰۸ اسب بخار، موتور دوم ۱۶ سوپاپ بدون توربو با قدرت ۱۱۴ اسب بخار و موتور سوم ۱۶ سوپاپ توربو با قدرت ۱۴۸ اسب بخار است.

چهار پایانی مانند اسب و الاغ و شتر برای حمل و نقل مورد استفاده قرار میگرفتند و از گاو هم برای کندن زمین و کشاورزی بهره میگرفتند. در ماشینهای مکانیکی از انرژی آب یا انرژی باد یا انرژی عضلات انسان یا حیوان برای حرکت اجسام و آسان کردن کارها استفاده میشود.

او با طرح سادهی خود نشان داد که میتوان از انرژی گرمایی برای حرکت اجسام استفاده کرد. از نیروی آب و باد هم برای آسیا کردن غلات در آسیابهای آبی و بادی استفاده میکردند و قایقهای کوچک را در آبهای جاری و ساکن به حرکت در میآوردند. این قطعه برای هر سیلندر ورودی به­صورت جداگانه تعبیه شده است و کاهندهی اثر منفی مکش سیلندرها بر روی یک­دیگر است.

دیدگاهتان را بنویسید