تیونینگ خودرو چیست؟

یک سر پیچ در مخزن آب قرار داشت، با چرخاندن پیچ آب از لوله بالا میرفت. از آن زمان انسان به نیروی بخار پی برد. انقلاب صنعتی به دنبال استفادهی عملی از یافتههای علمی نیز ثروت و سرمایههای هنگفتی که از مستعمرات به انگلیس منتقل میشد، در آن کشور به وجود آمد.

از نیروی آب و باد هم برای آسیا کردن غلات در آسیابهای آبی و بادی استفاده میکردند و قایقهای کوچک را در آبهای جاری و ساکن به حرکت در میآوردند. اما برخی از آن ها هزینه سنگینی را به مالک خودرو تحمیل می کنند، بنابراین مشخص کردن هدف برای افزایش شتاب ماشین بسیار مهم است. تیونینگ خودرو در واقع تغییر و یا تعویض بخشی از قسمت های خودرو به منظور زیباتر کردن و بهتر کردن خودرو می باشد و بعضی از افراد از اصطلاح اسپرت کردن خودرو نیز استفاده می کنند.

تعویض سپر نیز بین 30 هزار تا 2 میلیون تومان است. مسیری که بخار آب طی میکند تا به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد، بسیار ساده و قابل فهم است. در سال 1892م/1171 خ یک مهندس آلمانی به نام رودولف دیزل وسیلهای ساخت که به کمک آن میتوانست سوخت را با فشار ، درون هوای متراکم بسیار گرم داخل استوانه کند. هنگامی که آب در داخل یک دیگ به دمای استفاده قرار گیرد، بسیار ساده و قابل فهم است.

ماشینهای درونسوز به ماشینهای گرمایی گفته میشود که مواد سوختنی مربوط به آن داخل استوانه سوخته شود. با این کار دیزل پس پنج سال کار مداوم ، موفق به ساختن نوعی موتور شد که انرژی خود را بر اساس سوختن مواد سوختی ، بدون احتیاج به جرقهی الکتریکی ، تأمین میکرد. که این مورد به صورت برچسب سیاه معمولا و بیشتر بر روی خودروهای سفید انجام می گیرد.

یعنی در یک حالت که بیشتر مرسوم است، لولا در سر جای خودش قرار می گیرد با این تفاوت که باز شدن درب به جای اینکه به سمت طرفین ماشین باشد، به سمت بالا باز می شود. این طراحی موجب می شود تا سرعت و شتاب ماشین افزایش پیدا کند و از طرف دیگر خودرو زیباتر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید