تیونینگ و هزینه های Tuning

در این حالت چون سقف قیمت خودروی متعارف از طرف بیمه مرکزی 126 میلیون تومان است، لذا خودرویی که قیمت بالاتری داشته باشد در صورت بروز حادثه همه هزینه خسارت را از طرف بیمه شخص ثالث مقصر دریافت نمیکند. 2. راننده بیمهگزار مقصر نباشد ولی خسارتی که بیمه شخص ثالث مقصر پرداخت کرده است کمتر از خسارت وارد شده به خودروی بیمهگزار باشد.

به شما امکان می دهد بلندگوهای استاندارد خود را تأمین کنید ، در حالی که یک کانال اختصاصی برای تأمین انرژی ساب ووفر خود دارید. در حالت عادی پرداخت خسارت بیمه بدنه به صورت فرانشیزی است. حال اگر بیمهگزار پوشش حذف فرانشیز بیمه بدنه را خریداری کند، تمام هزینه خسارت توسط بیمه پرداخت شده و هزینهای متوجه بیمهگزار نمیشود. بعضی از پوششهای بیمه بدنه دارای فرانشیز است؛ یعنی تمام هزینه خسارت را بیمه پرداخت نمیکند و بخشی از آن را بیمهگزار باید پرداخت کند.

درصورتیکه بیمهگزار بخواهد خارج از ایران از خدمات بیمه بدنه استفاده کند، باید پوشش ترانزیت بخرد. هنگام بروز حادثه، در قدم اول باید با پلیس تماس گرفت و با داشتن گزارش پلیس، مدارک و بیمه خودرو به مراکز خسارت بیمه مراجعه کرد. شرکتهای بیمه تخفیفهای متعددی را به صورت دائم یا دورهای دارند.

نشت روغن از سیستم تهویه هوای خودرو را جدی بگیرید. هوای سرد دارای چگالی بالاتری است (تراکم مولکولی بیشتری دارد) درنتیجه اکسیژن بیشتری وارد سیلندر میشود تا با سوخت ترکیب شود. در نهایت باعث میشود که احتراق سریعتر اتفاق افتد و این بدان معنا است که توان بیشتری را میتوانیم از موتور بگیریم. ویژگیهای خودرو، تخفیفهای شرکت بیمه، پوششهای اضافی و فرهنگ رانندگی فرد از عواملی هستند که در تعیین نرخ بیمه بدنه دخیل است.

دیدگاهتان را بنویسید