درباره تیونینگ و تقویت خودرو بیشتر بدانید

فوت کوزهگری این است که هوای خنک و تازه سنگینتر است و به این ترتیب هوای بیشتری به سیلندرها میرسد و با سوخت ترکیب میشود. فنر لول اسپورت ثابت باعث میشود ارتفاع خودرو همواره ثابت بماند و هنگام حرکت تغییر نکند. بنابراین همان طور که در زمان طراحی و تولید خودرو به این موضوع توجه می شود، در هنگام تقویت شاسی خودرو نیز بایستی این مورد مهم را در نظر گرفت. شایعترین روشی کـه برای ارتفاع زدن استفاده می شود، کم کردن و یا بریدن کمک فنر خودرو میباشد کـه بسیار غیر استاندارد بوده و طبق معمول سبب می شود تا خودرو در سواری دچار مشکلات گوناگونی شود.

به این ترتیب، سرنشینان خودرو صدمه کم تری می بینند. از همین رو طبق معمول عملیات تیونینگ خودرو بـه صورت پلکانی انجام می شود تا مراحل مختلف این عملیات مکمل یک دیگر باشد. در این پکیج کامل شما به صورت عملی یاد میگیرید تیونینگ مربوط به هر خودرو را چگونه انجام دهید. در خودروهای اسپرت سعی می شود تا این مسیر حدالامکان صاف و بدون پیچ و تاب طی شود.

لطفا در ادامهی این مطلب همراه تحریریهی کینگ اسپرت باشید! برای تقویت این بخش از خودرو میتوانید از لولههای اگزوز تقویتشده یا اسپرت استفاده کنید که به دلیل داشتن قطر بیشتر و مبدل کاتالیزور ارتقاءیافته، قدرت خودرو را به مقدار قابلتوجهی افزایش میدهد. البته بحث تیونینگ تنها بـه مواردی کـه در سطور پیشین این متن بـه آنها اشاره شد محدود نمیشود و جنبههاي دیگری را نیز در بر می گیرد. اگر این تغییر ارتفاع بـه درستی انجام نشود، قطعا باعث بروز مشکلاتی در آیرودینامیک و سواری خودرو خواهد شد کـه راننده را مجاب می کند تا ارتفاع رابه حالت استاندارد خود برگرداند.

این ویژگی علاوه بر این که زیبایی ماشین را تضمین می کند، امکان راحت تر رانندگی کردن را نیز برای راننده فراهم می سازد. اما همانگونه کـه پیش تر نیز بـه آن اشاره کردیم، ارتفاع زدن ماشین بـه چند روش انجام می شود. هر چقدر وزن یک خودرو از مقدار استاندارد آن سنگین تر باشد، باعث می شود توان بیشتری برای حرکت دادن آن لازم باشد. در واقع عده اي از این تغییرات علاوه بر التیام جنبههاي ظاهری خودرو، التیام در جنبههاي کیفی و مواردی نظیر افزایش هندلینگ، افزایش سرعت، کاهش وزن یا التیام آیرودینامیک بدنهي خودرو را نیز با خود بـه همراه میآورد.

دیدگاهتان را بنویسید