راهکار های افزایش شتاب خودرو از طریق دو روش اتمسفریک و غیر اتمسفریک

بـه این ترتیب توسط انجام دادن عمل تیونینگ، نوع راندن خودروها یا توان فنی آنها افزایش مییافت و به سطح دلخواه دارندگان یا رانندگان آن خودرو می رسید. امری که گاه خطرات متعددی را در حین راندن خودرو هـای ارتقا یافته و تیون آپ شده برای رانندگان ایجاد میکرد. البته بحث تیونینگ تنها بـه مواردی کـه در سطور پیشین این متن بـه آنها اشاره شد محدود نمیشود و جنبههاي دیگری را نیز در بر می گیرد. اگر تنظیمات کارخانه یک برنامهریزی محدود کننده برای موتور خودرو باشد، تعویض کامپیوتر میتواند خیلی تاثیر داشته باشد ولی ممکن است این روش کمی گران تر از سایر روش ها تمام شود.

در روش اول که معمولا توسط یک شخص متخصص انجام می شود، با توجه به نوع موتور، تغییراتی در آن ایجاد می کند که باعث افزایش محسوس توان موتور می شود. قطعاتی کـه به لحاظ توان فنی از قدرت بیشتری نسبت بـه قطعات استاندارد بکار رفته در خودروها برخوردار بودند. با این حال تعداد زیادی از خودرو دوستان ترجیح میدهند بـه کمک بحث تیونینگ، خودروی خودرا چـه از لحاظ برخورداری از ویژگیهاي ظاهری جذاب و چـه از نظر بهرهمندی از مشخصات باطنی و فنی نیرومند بـه ماشینهاي مسابقهاي شبیه سازند.

همچنین بـه این نکته هم اشاره شد کـه پیش از تغییر مشخصات ظاهری خودروها، افزایش توان فنی آنها بود کـه مورد توجه خودرو دوستان قرار گرفت و انجام دادنش بین آنها رواج یافت. چرا کـه استفاده از هر قطعهاي برای انجام اینکار مناسب نخواهد بود. رویه مرسوم در آن زمان بـه این ترتیب بود که آن دسته از عاشقان خودرو کـه در امور مکانیکی دستی بر آتش داشتند، اقدام بـه طراحی قطعات جدیدی برای خودروها می کردند. همچنین از فنر لول اسپورت قابل تنظیم نیز که به دو صورت رگلاژی ( با دست تنظیم میشود) و کمپرسوری ( با ریموت قابل تنظیم است)، است، برای تنظیم ارتفاع خودرو استفاده میکنند.

این گزینه شاید محبوبترین راه برای افزایش قدرت اسب بخار و گشتاور موتور خودرو باشد زیرا در عین حال مقرون به صرفه نیز است. برای رفع چنین مشکلی باید استپر از جای خود باز شده و تمیز گردد. هر چقدر سریع تر این گاز ها خارج شوند فضای بیشتری برای احتراق بنزین ایجاد می شود. در واقع هر چقدر کمک فنرهای یک ماشین سختتر طراحی شوند، وزن دینامیکی آن خودرو التیام خواهد یافت و این امر در سیستم تعلیق خودرو نیز جنبههاي مثبت خود رابه نمایش خواهد گذاشت. از همین رو آن دسته از کسانی کـه خیال تیونینگ خودروی خودرا در سر میپرورانند، بهتر اسـت اینکار رابه صورت مرحلهاي و بـه شکل کاملا حساب شده انجام دهند.

هرچه فرآیند انتقال دود حاصله از احتراق موتور خودرو از آن بهتر و سریعتر صورت گیرد، بهتناسب آن راندمان عملکردی نیز افزایش مییابد. بـه عبارت بهتر با رواج یافتن بحث تیونینگ در بین خودرو دوستان، تعداد زیادی از شرکتهاي فعال در صنعت تولید خودرو اقدام بـه تاسیس شرکتهاي جانبی متمرکز بر امر تیونینگ نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید