راهکار های افزایش شتاب خودرو از طریق دو روش اتمسفریک و غیر اتمسفریک

سازنده معمولاً چند توصیه در دستورالعمل های مندرج در خود دارد. ابتدا درب ها و پنجره های ماشین را به مدت چند دقیقه باز بگذارید که هوای تازه وارد ماشین شود. ✅ لوگوی شرکت سازنده ( لوگوی به کار رفته چقدر مشابه نمونه اصلی ماشین است؟ 1. کار درشرایط گرما : با افزایش در جه گرما محیط عملکرد باتری، عمر باتری کاهش می یابد. 2. کار در شرایط سرما : هوای سرد تاثیر کند کننده ای بر عملکرد الکتروشیمیایی باتری داشته و توان عملیاتی آن را به شدت کاهش می دهد.

در آب و هوای گرم و در طول تابستان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرد و آب باتری را به سطح لازم رساند. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاملاً شارژ و موتور را گرم نگاه دارید. بنابراین عمر خودرو رابطه مستقیم با باتری ماشین شما دارد، به همین دلیل اگر به دنبال باتری هستید که می تواند باعث افزایش عمر خودرو شود.

با توجه به میزان مصرف برق خودرو میتوان ظرفیت باتری خودرو خود را افزایش دهید. جریان و آمپر باتری اتومبیل براساس میزان مصرف برق آن تعیین میشود. درواقع پیششرط موفقیت معامله یک محصول در یک بازار کالایی استمرار عرضه و تقاضا و جریان نقدینگی مناسبی است که روانه آن بازار میشود.

هرگز اسید یا آب آلوده اضافه نکنید و بیش از اندازه آن را از آب مقطر پر نکنید. تزریق مقادیری آب به صورت اسپری شده در داخل مانیفولد ورودی موتور نیز مخلوط سوخت و هوا را خنکتر میکند و در نتیجه راندمان حجمی موتور بهبود مییابد. در مجموع میتوان بـه این حقیقت اشاره کرد کـه در حال حاضر بحث تیونینگ وسایل نقلیه چهار چرخ بسیار گستردهتر از قبل جلوه میکند و تغییرات بخشهاي مختلفی از خودرو را در بر می گیرد. بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید