راه های تقویت کولر ماشین در روزهای گرم سال

زمانی که گازهای حاصل از احتراق بیشتر و بهتر خارج شوند، در محفظه احتراق، فضای بیشتری برای مخلوط سوخت و هوا باقی می ماند. هنگامی که ما پای خود را روی پدال گاز می فشاریم، دریچه هوا به موتور بازتر می شود و اگر هوای کافی به موتور نرسد، مطمئنا نمی توان از موتور انتظار قدرت بیشتری داشت.

اگر این پمپ به خوبی عمل نکند، سوخت کافی به سیلندر نمی رسد. اما اگر سیم گاز شل باشد، هوای کافی وارد سیلندر نمی گردد زیرا نمی تواند دریچه هوا را به اندازه کافی باز کند. هوا بهراحتی وارد موتور شود؛ هنگامیکه پیستون پایین می رود در مرحله مکش، مقاومت هوا می تواند مقداری از قدرت موتور را از بین ببرد.

افزایش نسبت تراکم؛ افزایش نسبت تراکم تا یک نقطه مشخص باعث افزایش قدرت تولیدی می شود. پاسخ دهیم. استفاده از همه راهکارها در کنار هم با چند بار تجربه کردن موارد مختلف به شما کمک میکند تا سرعت ماشین کنترلی خود را به بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت نیز برسانید.

با افزودن تایرهای دیواره کوتاه نیز میتوانید شتاب خودرو را بهبود ببخشید ولی این کار باعث میشود کیلومترشمار ماشین درست کار نکند. تقویت کولر ماشین با چند راهکار ساده! بنابراین اگر در پی افزایش شتاب ماشین خود هستید، می توانید چرخ دنده های کوچک را جایگزین چرخ دنده های بزرگ خودرو کنید تا شتابش بیشتر شود. بنابراین هنگام تعویض روغن و فیلتر آن حواستان به فیلتر هوا نیز باشد و از تعمیرکار بخواهید این قطعه را نیز برایتان عوض کند.

دیدگاهتان را بنویسید