ماشین های کشاورزی

در بعضی از توربینهای گازی ، فشار هوا به وسیلهی 12 زوج تیغهی ثابت و متحرک ، تا 30 برابر افزایش مییابد. هرچه فرآیند انتقال دود حاصله از احتراق موتور خودرو از آن بهتر و سریعتر صورت گیرد، بهتناسب آن راندمان عملکردی نیز افزایش مییابد. اگزوز وظیفه خارج کردن هوای موتور را دارد بنابراین زمانی که انفجار داخل اتاقک موتور صورت گیرد، دود و صدای ناشی از آن باید به خوبی خارج شود.

هنگامی که آب شستوشو پس از یک دوره شستوشو از ماشین لباسشویی خارج میشود، از طریق شلنگ تخلیه به لوله خروجی یا سینک شما پمپ میشود. در ایرانشهر تنها کافی است در مسیر جاده نیکشهر حرکت کنید و پس از رسیدن به نیکشهر مسیر خود را به سمت جاده نیکشهر چابهار ادامه دهید.

شرکتهای خودروساز برای اینکه محصولاتی با حداقل آلایندگی مضر تولید کنند، موظف به استفاده از قطعهای با عنوان کاتالیزور یا مبدل کاتالیست در سیستم اگزوز خودرو شدند. اگر مسدود، پیچ خورده یا اشتباه نصب شده باشد، در این صورت آب لباسشویی شما تخلیه نمیشود. این نکته را فراموش نکنید که اگر دو جسم دوار در موتور به هم متصل هستند، حرکات آنها توسط وزن یکدیگر صورت میگیرد و اگر فقط یکی را سبکسازی کنید، در راندمان خودرو مشکلات جدی به وجود میآید. شروع به قرار دادن تسمه روی قرقره موتور، حرکت دادن و چرخاندن قرقره درام کنید.

تسمه قدیمی را از قرقره بردارید. یکی دیگر از مشکلات ماشین لباسشویی سامسونگ سایش تسمه آن است. اگر ماشین لباسشویی شما تراز نباشد، ممکن است آب شستوشو تخلیه نشود، برای بررسی تراز بودن ماشین لباسشویی از تراز استفاده کنید. شلنگ را بررسی کنید؛ اگر آسیب دیده باشد، باید یک شلنگ تخلیه جدید بخرید.

شیلنگ تخلیه یک لولهی خاکستری رنگی است که از پشت ماشین لباسشویی شما تا سینک یا لوله دیواری کشیده میشود. شلنگ را از ماشین لباسشویی جدا و شلنگ بررسی کنید که آیا چیزی در آن گیر نکرده باشد تا مانع جریان آب در آن شود. سر اگزوز بیشتر حالتی ظاهری تا کاربردی بودن آن دارد و در مواردی سر اگزوز می تواند به تغیر صدای خودرو نیز کمک کند. برای این کار فضاپیما را به جای آن که در امتداد شعاع زمین پایین آورند، روی مداری به دور زمین به گردش در میآورند و مدار را به تدریج کوچکتر میکنند تا سرانجام آن را در نقطهی مناسبی فرود آورند.

دیدگاهتان را بنویسید