مزایا و معایب تیونینگ ماشین (ترفندهای خودرو)

تعداد ماشینهای موزه در طول زمان بیشتر و بیشتر شده، در حال حاضر موزه خودروهای تاریخی ایران 4 سالن دارد که 61 خودروی تاریخی را در خود جای داده است. در مجموع میتوان بـه این حقیقت اشاره کرد کـه در حال حاضر بحث تیونینگ وسایل نقلیه چهار چرخ بسیار گستردهتر از قبل جلوه میکند و تغییرات بخشهاي مختلفی از خودرو را در بر می گیرد.

در ماشینهای کنترلی مسابقهای که سرعت حرف اول و آخر را می زند، عوض کردن فریم ماشین آرسی با یک فریم سبک گرافیتی یا آلومینیومی، انتخاب بسیار خوبی خواهد بود. همانگونه که فیلتر هوا در بخش ورودی هوا به موتور موثر است، اگزوز نیز در بخش خروجی هوای موتور بسیار نقش تاثیرگذاری در قدرت موتور دارد. هوای بیشتر مساوی است با بنزینسوزی بیشتر و بنزینسوزی بیشتر مساوی است با قدرت و توان بیشتر.

با توجه به این موضوع باید توجه زیادی به حفظ و نگهداری از این گنجینه ارزشمند شود. موزه خودروهای تاریخی با جمعآوری منحصربهفردترین خودروها در صنعت خودروسازی، فضایی برای نگهداری از این آثار و نمایش آنها ایجاد کرده است تا تاریخچه ورود و تغییرات خودرو در ایران را به تصویر بکشد.

بعضیها میگویند که اولین اتومبیلی که به ایران رسیده فورد کروکی کلاچی با تایرهای توپر بوده و عدهای هم فکر میکنند این دو اتومبیل، رنوی فرانسوی بودهاند. به کمک این ماشین حساب شما قادر به انجام موارد زیر خواهید بود: بدست آوردن دترمینان ماتریس، رتبه ی آن، به توان رساندن آن، پیدا نمودن حاصل جمع و ضرب ماتریس، محاسبه ی ماتریس معکوس.

مـا در ادامه ابتدا بـه معایب ارتفاع زدن ماشین پرداخته و پس ازآن مزایایی کـه از ارتفاع زدن بدست میآیند را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. ساختمان موزه شبیه به پارکینگی با خودروهای لوکس قدیمی است که در کنار هم چیده شدهاند. حالا اگر بحث اینکه کدام مدل اول بوده را کنار بگذاریم، به هر حال اولین خودرو را مظفرالدین شاه به ایران آورد و بعد از آن راه ورود باقی اتومبیلها به کشور باز شد. موزه خودروهای تاریخی ایران در تاریخ 29 اردیبهشت 1382 با مجموعهای بینظیر از اتومبیلهای آنتیک، لوکس و تاریخی که متعلق به دوران پیش از انقلاب بودند، فعالیت خود را شروع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید