چگونه موتور ماشین را تقویت کنیم؟

مخزن اگزوز نیز نقش مؤثری در خارج کردن هوای موتور به بیرون دارد. شاید دلیل این امر نیز تاثیر این دو قسمت در جذب کردن مردم است. پس در عمل تیون کردن خروجی دود کمی از این مسیر صاف می گردد که البته خروج راحت و سریع دود نیز ممکن است در عملکرد صحیح موتور تاثیر منفی ایجاد کند.

در عمل تیون کردن فیلتر هوا، ما از فیلتری با خاصیت ویژه ای که فیلترهای هوای معمولی ندارند استفاده می کنیم. اما نکته مهم در استفاده از این سیستم این است که سیستم توربو شارژ بر هر خودرویی قابل استفاده نمی باشد و باید بررسی شود که موتور خودروی شما از آن پشتیبانی می کند یا خیر.

در بسیاری از خودروهای شاسی بلند ممکن است به جای تعویض سپر از سپرهای ثانویه که ممکن است به صورت لوله های استیل فلزی باشند در جلوی سپر اصلی استفاده شود. به راننده کمک می کند تا بتواند رانندگی خود را با تسلط کامل انجام دهد. بنابراین برای رسیدن به مزیت هایی که انجام این کار دارد و با در نظر گرفتن نوع ماشین، شرایطی که برای رانندگی با آن وجود دارد و کارایی های ماشین می توان شاسی ماشین را تقویت کرد.

این کار امروز به یکی از مرسومترین روشها در نزد تینوینگ کارها تبدیلشده است. فیلتر هوای معمولی خودروها خاصیت خنک کنندگی نداشته و از طرف دیگر توان ارائه هوای زیاد به موتور را در زمان نیاز ندارند. وقتی خودروسازان برای اولین بار ملزم به نصب مبدل کاتالیست روی خودروها شدند، در این کار از یکدیگر پیشی گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید