چگونه موتور ماشین را تقویت کنیم؟

سفر به جنوب به هواپیما سریعترین و آسانترین روش ممکن است. آیا میدانید بهترین زمان سفر به جنوب کی است؟ در نهایت بهترین و جذابترین روش سفر به جنوب با خودروی شخصی است. اگر در مناطق سردسیر ساکن هستید باید به فکر تأمین کردن عوامل بعدی تأثیر گذار بر روی توان خودروی خود باشید. روش دوم تقویت کردن موتور خودرو شامل تغییر و تعویض برخی از قطعات و لوازم خودرو می شود.

استفاده از سوپرشارژرها موجب می شود که اکسیژن بیشتری به موتور منتقل شود. یکی از موارد مهم و اثر گذار در احتراق صحیح و درست موتور، ورود و حضور اکسیژن و در واقع هوای سالم به داخل موتور می باشد که به این منظور از فیلتر های هوا استفاده می شود.

یکی از عشق ماشینترین فوتبالیستهای جهان کریم بنزما ستاره باتجربه رئالمادرید است، کسی که بالغ بر ۶ میلیون پوند ماشین در پارکینگ خانهاش نگهداری میکند. پوششهای اضافی هم طبیعتاً بر نرخ بیمه بدنه تأثیر میگذارد و هر چه بیمهگزار پوششهای اضافی بیشتری را خریداری کند، نرخ بیمه بدنه نیز افزایش مییابد. چگونه قدرت موتور خودرو خود را افزایش دهیم؟ مطابق این پوشش خسارت دریافتی توسط فرد در صورت وجود نوسان در بازار تا سقف ۲۰% سرمایه بیمهگزار افزایش یابد.

در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوا در شهر تهران طرح ترافیک و زوج و فرد سال هاست که در شهر تهران به اجرا در میآید و طی سالها دستخوش تغییرات زیادی شده است. تنها ایستگاه قطار جنوب در شهر بندرعباس قرار دارد. چندین سال تنها به تیونینگ محصولات بنز می پرداخت اما جدیدا مدل هایی را از «فراری» و «تسلا» هم تیونینگ کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید