چگونه موتور ماشین را تقویت کنیم؟

سوییچ خودرو را در مرحله بسته (مرحله اول) و خاموش نگه دارید. استفاده از ابزارهاي الکتريکي مثل ضبط صوت در هنگام خاموش بودن ماشين موجب تخليه باتري ميشود. اگر در هنگام روشن بودن چراغها استارت بزنيم فشار زيادي به باتري وارد ميشود و يکي از دلايل خرابي آن است. همچنين در صورت افزايش آب باتري در سلولهاي آن در هنگام شارژ باتري، آب درون آن بيرون میریزد و به رنگ زير درب کاپوت آسيب وارد ميکند.

دينام ماشين بايد هر چند وقت يکبار بررسی شود و ولتاژ آن بين 13.5 الي 14.5 باشد. سرویس دوره ای خودرو تنها به معنای تغییر قطعات فنی آن نیست بلکه تمامی موارد نظیر روغن ترمز، بنزین، هواکشها و غیره نیز باید بررسی شوند. اگر این انرژی بهوسیله یک توربین که در مقابل گازهای خروجی موتور قرار میگیرد تأمین گردد، به آن توربوسوپرشارژر یا بهاختصار توربو شارژر یا همان توربو اطلاق میگردد.

رنگ رینگ خودرو در صورتی که درست انتخاب شود می تواند زیبایی بسیار زیادی به جلوه ظاهری خودروی شما ببخشد. به طور مثال می توانید، لوله های اگزوز را اسپرت کنید و یا جنس لوله و مخزن اگزوز خود را از استیل صاف و صیقلی انتخاب کنید. ممکن است فکر کنید برای اینکه باتری ماشین خود را شارژ کنید، به چه مدت زمان رانندگی نیاز است؟ اگر تنظیمات کارخانه یک برنامهریزی محدود کننده برای موتور خودرو باشد، تعویض کامپیوتر میتواند خیلی تاثیر داشته باشد ولی ممکن است این روش کمی گران تر از سایر روش ها تمام شود. اگر در شهر رانندگی میکنید، یک ساعت یا بیشتر ممکن است شارژ باتری طول کشد.

معمولا لاستیک های پهن برای خودروهای غیر جاده ای مناسب است، خودروهایی که بیشتر در کوه و بیابان و طبیعت گردی استفاده می شوند. اگر خودروی شما سنگین است نمیتوانید انتظار داشته باشید که بهمحض فشردن پدال گاز، با سرعت فزایندهای شروع به حرکت کند. در ادامه به ترفندهای افزایش سرعت ماشین آرسی اشاره میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید