چگونه موتور ماشین را تقویت کنیم؟

این امر بهخودیخود موجب میشود تا با تزریق هوای بیشتر بالطبع اکسیژن بیشتری وارد شود؛ که موجب میشود تا بتوان در هر احتراق سوخت بیشتری را مصرف کرد؛ و درنتیجه نیرو و توان بیشتری تولید شود. این قطعه هم مانند دیگر قطعات اتومبیل دارای وزن خاصی می باشد. از دیگر اقداماتی که برای تقویت موتور به صورت ویژه و تخصصی انجام میشود میتوان به تعویض کل موتور، تعویض قطعات خودرو مانند گیربکس، سرسیلندر، میللنگ و سوپاپها، اشاره کرد. معمولا اولین کاری که برای تغییر داخل خودرو انجام میشود، تقویت سیستم صوتی است. در واقعیت میتوانیم به افزایش 5 تا 7 اسب بخاری خودرو درازای ورود هوای خنک به داخل موتور اشاره کنیم.

بسیاری از رانندگانی که خودروی خود را اسپورت میکنند، سپر اولیه خودرو را با سپری کاملا متفاوت از قبلی تعویض میکنند. همچنین در بسیاری از مواقع تولید گشتاور بیشتر در یک موتور در دور موتور پایینتر نیز بهعنوان تقویت موتور ارزیابی میشود. اجسام سبکتر سریعتر از اجسام سنگین حرکت میکنند و این یک اصل فیزیک است.

این روش ها تاثیر خوبی در عملکرد خودرو می گذارد. طبق گفته های بالا، عمل احتراق و میزان اکسیژن ورودی به شدت روی عملکرد موتور تاثیر می گذارد. شما با تعویض شمع های معمولی به شمع های سوزنی و ایریدیوم می توانید، عمل احتراق درون سیلندرها را بهبود ببخشید. معمولا در خودروهای معمولی، مسیر خروجی هوا از موتور تا سر اگزوز بسیار پیچ در پیچ طراحی می شود.

کاتالیست در خودرو نیز که برای تصفیه هوای موتور در اگزوز تعبیه می شود، خود یک عامل مهم در کاهش شتاب و قدرت خودرو است که در خودروهای اسپرت معمولا از آن استفاده نمی شود. یک روش، با توجه به نوع موتور، موتور ماشین دستکاری میشود و تغییراتی در آن ایجاد میشود؛ که روشی تخصصی و نیازمند دانش فراوانی در خصوص مکانیک خودرو است.

طبیعی است که برای سریعتر حرکت کردن خودرو باید سوخت بیشتری در محفظه سوخت وجود داشته باشد اما متاسفانه به دلیل ظرفیت محدود موتور آن نمیتوانید این کار را با افزودن روغن بیشتر انجام دهید. که در نهایت موجب تقویت موتور خودرو می شود. با افزایش تعداد اگزوزها گازهایی که باید خارج شوند بیشتر و راحت تر از اگزوز خارج می شوند. علاوه بر این، مخزن اگزوز نیز نقش موثری در خارج کردن هوای موتور به بیرون دارد.

دیدگاهتان را بنویسید