1. راننده بیمهگزار مقصر حادثه باشد

در این قسمت تلاش میکنیم تا فاصله بین شهرهای ایران به کیلومتر را از مبدأ گرگان، ساری و رشت به مقصد شهرهای جنوبی با هم بررسی کنیم. در ادامه فاصله مشهد تا هریک از این شهرها را باهم بررسی میکنیم. راهنمای سفر به جنوب با ماشین شخصی از مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی این شهر کمی آسانتر است و فاصله شهرها کمتر است. بیایید ببینیم در راهنمای سفر به جنوب با ماشین شخصی آن هم از شمالیترین شهرهای ایران، باید از کدام شهرها عبور کنید. البته استفاده از دریچه گاز برقی موجب کاهش آلودگی ماشین شده است اما شتاب آن را کاهش می دهد.

اما سفر به جنوب با ماشین شخصی از شمال میتواند لقب هیجانانگیزترین سفر جادهای ایران را به خودش اختصاص دهد. برای این کار لازم است تا از مشهد وارده جاده تربتحیدریه شده و پس از رسیدن به تربتحیدریه، وارد جاده گناباد شوید. از شهرستان بیرجند وارد جاده بیرجند نهبندان زاهدان شوید و مستقیم تا زاهدان مسیر خود را ادامه دهید.

از گناباد وارد جاده قاین شوید و مسیر خود را تا قاین ادامه دهید. انرژی مکانیکی موردنیاز سوپرشارژر میتواند از طریق یک زنجیر یا تسمه یا چرخدنده متصل به میللنگ از خود موتور تأمین گردد. در ادامه به سراغ آموزش افزایش شتاب خودرو و آموزش چند روش تقویت موتور خودرو رفته ایم با هم می خوانیم.

دراین میان افزايش قدرت موتور هم از جمله جنبههاي قابل توجه عملیات تیونینگ بـه شمار میرود کـه هواداران فراوانی در بین خودرو دوستان دارد. تایر بهعنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت میباشد که نقش مهمی را در کنترل خودرو بر عهده دارد. پس از رسیدن به چابهار و لذت بردن از زیباییهای این منطقه، میتوانید در جادههای ساحلی به سمت بندرعباس و بوشهر حرکت کنید و از بندرعباس به سمت کیش و قشم عزیمت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید