استعلام، خرید و محاسبه قیمت بیمه بدنه خودرو 🚗

به همین دلیل یکی از موارد بسیار مهم قبل از خرید خودرو کارکرده که باید مد نظر قرار گیرد، کارشناسی فنی و رنگ و بدنهی خودرو است. کارشناسان ماشین بانک پس از بررسی 280 نقطه خودرو که شامل کارشناسی فنی، کارشناسی رنگ و بدنه خودرو، تست دیاگ و تست آپشنهای خودرو گزارشی کامل از وضعیت خودرو را به متقاضی خرید ارائه مینماید. عوامل مختلفی نظیر ویژگیهای خودرو، توانگری شرکت بیمهگر، پوششها، میزان پرداخت خسارت، تخفیفات در تعیین بهترین بیمه تاثیرگذار هستند. در صورت خسارت جزیی وارده به خودرو ، معیار تعیین خسارت، هزینه تعمیر است. در چنین شرایطی، اگر ارزش خودرو جدید از ارزش خودروی قبلی بیشتر باشد، بیمهگذار باید تفاوت حق بیمه را به شرکت بیمه پرداخت کند.

موتورهای جدید با سیستمهای کامپیوتری پیشرفته کار میکنند؛ حتی اگر خودرو بهخوبی کار میکند، ایجاد مشکل در یک سنسور میتواند باعث افزایش مصرف سوخت خودرو شود. در بازار ماشین و نمایشگاهها، به ماشینی که کارکرد 80 کیلومتر و یا کمتر داشته باشد خودروی صفر میگویند و اگر بیش از این میزان کارکرد داشته باشد؛ از نظر آنها خودروی دست دوم بوده است.

هر فرد با توجه به بودجه و معیارهای مورد نظر خود، می تواند به خرید خودرو صفر یا خودرو کارکرده اقدام نماید. به طور خلاصه می توانیم موارد زیر را در کاربردهای ردیاب خودروعنوان نماییم. همان طور که ذکر شد، نیاز است تا قبل از خرید خودرو، از سلامت خودرو اطمینان حاصل نمایید.

شما می توانید بعد از انتخاب کردن ردیاب موردنظرتان و نصب آن بر روی خودرو، اپلیکیشن مخصوص موقعیت یابی را بر روی تلفن همراه یا تبلت خود نصب نمایید. در واقع قیمت صفر خودرو در بازار نقش رهبری را بازی می کند و بر اساس آن ماشین های کارکرده تعیین قیمت می شوند. با این حال همهی افراد از توانایی مالی لازم برای خرید خودرو صفر برخوردار نیستند و به همین دلیل به دنبال خرید خودرو کارکرده و دست دوم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید