استعلام، محاسبه و خرید بیمه بدنه خودرو + بهترین قیمت

عصر خودرو- فولکسواگن بیش از ۲۰۰ هزار شاسیبلند اطلس را برای مشکل احتمالی در کیسه هوا فراخوان میکند. این ردیاب خودرو مجهز به باتری پشتیبان بوده و در صورت قطع برق امکان موقعیتیابی تا 12 ساعت را برای مالک وسیلهنقلیه فراهم میکند. قیمت خودرو در سال گذشته با نوساناتی همراه بود.

اگر چه نمیتوانیم قیمت سوخت را کاهش دهیم اما حداقل میتوانیم ترفندهایی برای مصرف بهینه سوخت را به شما پیشنهاد دهیم. MSRP مخفف عبارت “قیمت خردهفروشی پیشنهادی توسط خودروساز” است و قیمتی که خودروساز برای نمایندگی و به منظور فروش خودرو پیشنهاد میدهد را نشان میدهد. از مهمترین دلایل مخالفت با این روش، نبود تجربهای مشابه برای فروش خودرو در بورسهای کالایی دنیا است.

در این شرایط خودروسازان داخلی برای فرار از فرآیند قیمتگذاری دستوری به فکر عرضه محصول خود در بورس کالا افتادهاند. این در حالی است که در تمام دنیا چنین چالشی با رفع انحصار از تولیدکنندگان با ورود خودروسازان جدید به بازار از طریق تولید داخل و واردات و رفع هر گونه نرخگذاری دستوری رفع شده است. کاهش یک میلیارد تومانی قیمت خودرو باعث شوکه شدن خریداران و فروشندگان و قفل شدن بازار شده است.

به نظر میرسد خریداران همچنان منتظر نتایج مذاکرات وین هستند و از خرید خودرو خودداری میکنند. ظرف سالهای گذشته همواره خودروسازان داخلی نسبت به فرآیند قیمتگذاری دستوری محصولات خود معترض بودند و این رویه را عاملی بر زیاندهی شرکتهای خودروساز اعلام میکردند. به این ترتیب خودروسازان قصد دارند تا با پذیرش محصول تولیدی خود در این بازار از نظام فرآیند نرخگذاری دستوری خارج شوند و کشف نرخ خودروها در بازاری شفاف و رقابتی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید